TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi

Bu standart, sanayi kuruluşlarının üretim işlemleri nedeniyle çevreye verebilecekleri zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir Çevre Yönetim Sistemi kurmalarını ve bu sistemin sürekliliğini amaçlar. 

Sistemin Faydaları;

Ø  Kamu ve askeri kurum ihale isteklerini karşılar.

Ø  Yüksek çevresel standartların kanıtlanması sağlanır.

Ø  Kanunlarına uygunluğun göstergesidir.

Ø  Masraflar indirgenmiş olur. 

Ø  Çevreye duyarlı pazarlara girebilme imkanı sağlar