admin2

admin2

"Projeleriniz, AB Destekleriyle Yatırıma Dönüşüyor!"

AB, aday ülkeleri katılım öncesinde desteklemek ve işletmeleri Avrupa standartlarında üretim yapar düzeye getirmek amacıyla ülkemizdeki öncelikleri ve İhtiyaçları tespit etmiştir. İlk etapta 20 il belirlenmiştir ve Konya bu 20 il içerisinde tüm tedbirlerden faydalanabilmektedir. İkinci etapta il sayısı 42'ye çıkarılmıştır ve Konya hala tüm tedbirlerden hibe alabilmektedir.

Projeler kapsamında IPARD programı kapsamında süt hayvancılığı, et hayvancılığı (besicilik), süt ve et işleyen tesisler, kesimhaneler, soğuk hava depoları, balıkçılık, kırsal turizm tesisleri, tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi ve işlenmesi, arıcılık, süs bitkilerinin yetiştirilmesi konularında yapılan yatırımlar desteklenmektedir. Hibe oranları %50 ile %65 arasında değişmektedir. Yatırımlar KDV'den muaftır.

Tabii bu hibelerden yararlanabilmek isteyen işletmeler için zorlu bir prosedür var. İşte bu noktada devreye bu konuda danışmanlık veren firmalar giriyor. Bu firmalardan Poyraz Mühendislik firmasının profesyonel ekibi sizin adınıza tüm bu işlemleri takip ediyor. Konu hakkında bilgi aldığım firma sahibi Neslihan Dikici "firmamız tarafından hazırlanan IPARD projesi başvurularının tümü kabul görmüştür. Şu ana hazırladığımız projelerimizde Konya, Karaman, Aydın ve Aksaray İllerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 33 milyon TL olan proje başvurusu yapılmıştır. Bu tutarın yaklaşık 10 milyon TL'si yatırımcılarımıza hibe olarak ödenmiştir. Firma geleneğimiz bozulmadan Kasım ayında başvuruları tamamlanan 11. çağrı döneminde hazırlayıp başvurusunu yaptığımız IPARD projelerinin de tamamının kabul edilmesi halinde ödenen hibe tutarı 20 milyon TL'ye ulaşacaktır."dedi.

KonyaLIFE [Kasım-Aralık Sayısı]

Salı, 07 Ocak 2014 08:06

Yavuz Han KALE

Proje Adı: Kale Hayvan Çiftliği Projesi
Proje Yeri: Cihanbeyli/KONYA
Proje Maliyeti: 2.352.100,00 TL
Hibe Katkısı: %65

Salı, 07 Ocak 2014 07:05

Sarayönü Süt Birliği

Proje Adı: Sarayönü Süt Toplama Merkezi
Proje Yeri: Sarayönü /KONYA
Proje Maliyeti: 685.252,40 TL
Hibe Katkısı: %50

Cuma, 03 Ocak 2014 14:37

Kafaoğlu Ltd. Şti.

Proje Adı: Kafaoğlu Süt Fabrikası Modernizasyon Projesi

Proje Yeri: Ereğli/KONYA
Proje Maliyeti: 695.120,00 TL
Hibe Katkısı: %50

 

 

Cuma, 03 Ocak 2014 13:51

Nihat Altuntaş

Proje Adı: Altuntaş Süt Üretme Çiftliği

Proje Yeri: Sarayönü/KONYA 
Proje Maliyeti: 1.493.166,79 TL
Hibe Katkısı: %65

Cuma, 03 Ocak 2014 12:09

Mehmet Kale

Proje Adı: Günyüzü 200 Küçükbaş Hayvan Çiftliği Projesi 
Proje Yeri: Cihanbeyli/KONYA 
Proje Maliyeti: 1.290.932,92 TL
Hibe Katkısı: %60

Cuma, 03 Ocak 2014 12:04

Fet-Kar Ltd. Şti.

Proje Adı: Mekesüt Yeni Yatırım Projesi
Proje Yeri: Karapınar/KONYA
Proje Maliyeti: 2.293.544,99 TL
Hibe Katkısı: %50

Cuma, 03 Ocak 2014 11:38

KOSGEB

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Cuma, 03 Ocak 2014 11:35

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Nedir?

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları;

  • Bölgesel gelişme uygulamalarımız ile bölge planlarımızın etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak,
  • Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek,
  • Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek,
  • Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek;
  • Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
Cuma, 03 Ocak 2014 11:24

IPARD

IPARD, AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlayan bir hibe programıdır. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Bu kapsamda uygulanan program ve projelerin hedefleri şunlardır:

  • Yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi. 
  • Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi. 
  • Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. 
  • Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasıdır. 

Poyraz Mühendislik olarak IPARD projeleri için İş Planı ve Teknik Proje Hazırlama danışmanlığı başta olmak üzere her türlü danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Page 1 of 2