TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO tarafından hazırlanan ve 2005 yılı eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır. ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusundan yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. Standardın ana prensibi şudur; ‘Müşteriler için ürünlerin kullanımının güvenli olmasını sağlayacak bir gıda güvenliği yönetim sistemini planla, tasarla, uygula, işlet, bakım yap ve güncelle’ (BS EN ISO 22000:2005)

HACCP Standart Serisi

Ø  ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirindeki kuruluşlar için şartlar

Ø  ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemleri tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar. (2006 ilk çeyrek)

Ø  ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – ISO 22000:2005’in uygulaması ile ilgili kılavuzu (Kasım)

Ø  ISO 22005, Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik – Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu

Ø  ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır:A- Kuruluşlar

 

Ø  Çiftçiler,

Ø  Hasatçılar,

Ø  Yem üreticileri,

Ø  Gıda bileşeni üreticileri,

Ø  Gıda üreticileri,

Ø  Gıda satıcıları,

Ø  Gıda servisleri,

Ø  Hazır yemek firmaları,

Ø  Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

Ø  Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.B – Dolaylı olan kuruluşlar

Ø  Ekipman sağlayan kuruluşlar,

Ø  Temizlik sanitasyon ajanları,

Ø  Ambalaj malzemeleri,

Ø  Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.