OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

 İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşım İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi olarak tanımlanmıştır.

 OHSAS 18001, önemli belgelendirme kuruluşları, danışman kuruluşlar ve uluslar arası standart kuruluşlarınca ortaklaşa geliştirilmiş, var olan ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilen bir standarttır.

Sistemin faydaları;

Ø  Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak,rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar.

Ø  İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde atışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Ø  Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliği sağlanır.

Ø  Ulusal ve uluslar arası yasa ve standartlara uyum sağlar.

Ø  Diğer işletmeler yada müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratılır.